Frigörelse (PDF)

$9.00

Norberto R. Keppe

pdf-fil

Clear
SKU: Category:

Product Description

Frigörelse
Norberto R. Keppe

119 sidor
Endast som pdf-fil

Utg.år 2006
ISBN: 91-631-7375-1
Denna bok är även tillgänglig på portugisiska, engelska, ryska och finska.

Är neurosens orsak detsamma som problem med libido (Freud), en fråga om avund (M. Klein), mindervärdeskomplex (Adler) eller brist på ansvar (Frankl)? Norberto Keppe sätter teomanin (storhetsvansinnet) som det centrala i denna fråga, genom vilken människan föredrar att vara en ny Gud och leva i en verklighet skapad av henne själv: en fantasi.

Det bästa sättet att arbeta med denna attityd är att använda den dialektiska metoden. Men inte den platonska, hegelianska eller kantska, som försökte arbeta med det som inte existerar (jaet och nejet, hälsan och sjukdomen), utan den sokratiska (maieutik) eller kristna dialektiken (de saktmodiga skall besitta jorden), som författaren anser vara den enda vägen att nå sanningen. Slutresultatet skulle vara ett förenande av det som vi åtskilt i vårt psykiska inre beroende på att vi ser fantasin som grundläggande i vår existens. Genom medvetandegörelse (accepterande av medvetenhet) återerövrar vi den inre frid som vi en gång förlorade.

En betydelsefull faktor hos Norberto Keppe är att psykoterapi är ett universellt sätt att återföra individen till den verklighet som hon en gång övergav. Det finns nämligen inte den ena eller andra metoden, utan verklig terapi eller anti-terapi.

“Människan föds med en iakttagelseförmåga som redan är något fördunklad, och hon åsamkar sig själv ytterligare skada genom att förneka, förvränga eller utelämna verkligheten”. Detta är titeln på det första kapitlet som också anger något av bokens innehåll. Boken beskriver människans grundproblem, men framför allt visar den läkningsprocessen genom att visa vägen till det inre jaget. Enbart att läsa boken är helande.

Norberto R. Keppe

Psykoanalytiker, filosof, socialvetare och oberoende fysikforskare.

Norberto R. Keppe utbildade sig till psykoanalytiker i Wien, där han praktiserade under professor Viktor E. Frankl, skaparen av logoterapi. Han är grundare och president för ISAT – International Society of Analytical Trilogy (integral psykoanalys) där han har utvecklat sin egen teori och vetenskapliga metod för behandling av psykiska, sociala och kroppsliga sjukdomar. Han har i sitt arbete integrerat vetenskap, filosofi och andlighet och därmed skapat ett nytt område kallat psykosociopatologi. Han är internationell föreläsare och författare till 34 böcker, översatta till 8 språk utöver originalspråket portugisiska. Under 13 år ledde han sitt vetenskapliga institut i USA och sedan i Europa, där han utvecklade en viktig del av sitt arbete inom sociopatologi, metafysik och den nya fysiken. Med utgångspunkt från hans bok ”Den nya fysiken” har en helt ny form av motor utvecklats, Keppemotor. (www.keppemotor.com)

Keppe är ”Utan tvekan en av de mest äkta samtida nytänkare” enligt Frankrikes nationella center för vetenskaplig forskning (Centre Nacional de la Recherche Scientifique, CNRS)

Additional information

Språk

Portugisiska, Svenska, Engelska

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Frigörelse (PDF)”

Related Products