frigorelse-viljan-libertacao-vontade-sueco

Frigörelse från viljan (PDF)

$9.00

Norberto R. Keppe

pdf-fil

Clear
SKU: Category:

Product Description

Frigörelse från viljan
Norberto R. Keppe

Endast som pdf-fil
199 sidor

Utg.år 2000
ISBN: 91-630-9113-5
Denna bok är även tillgänglig på portugisiska, italienska, franska och finska

Boken beskriver hur ursprunget till mänskliga och sociala problem ligger i vårt felaktiga bruk av viljan och brist på etik. Genom balans mellan förnuft och känsla kan vi frigöra oss från denna destruktiva vilja och uppnå stor personlig och social framgång. Författaren beskriver hur största uppmärksamhet bör ges åt etiken och en strävan och kamp för det som är rättvist och sant.

Norberto R. Keppe

Psykoanalytiker, filosof, socialvetare och oberoende fysikforskare.

Norberto R. Keppe utbildade sig till psykoanalytiker i Wien, där han praktiserade under professor Viktor E. Frankl, skaparen av logoterapi. Han är grundare och president för ISAT – International Society of Analytical Trilogy (integral psykoanalys) där han har utvecklat sin egen teori och vetenskapliga metod för behandling av psykiska, sociala och kroppsliga sjukdomar. Han har i sitt arbete integrerat vetenskap, filosofi och andlighet och därmed skapat ett nytt område kallat psykosociopatologi. Han är internationell föreläsare och författare till 34 böcker, översatta till 8 språk utöver originalspråket portugisiska. Under 13 år ledde han sitt vetenskapliga institut i USA och sedan i Europa, där han utvecklade en viktig del av sitt arbete inom sociopatologi, metafysik och den nya fysiken. Med utgångspunkt från hans bok ”Den nya fysiken” har en helt ny form av motor utvecklats, Keppemotor. (www.keppemotor.com)

Keppe är ”Utan tvekan en av de mest äkta samtida nytänkare” enligt Frankrikes nationella center för vetenskaplig forskning (Centre Nacional de la Recherche Scientifique, CNRS)

Additional information

Språk

Portugisiska, Svenska, Italienska, Finska

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Frigörelse från viljan (PDF)”

Related Products