Trilogisk metafysik (PDF)

$9.00

Norberto R. Keppe

pdf-fil

Category:

Product Description

Trilogisk metafysik – frigörelsen av varat – Vol 1
Norberto R. Keppe

Endast som pdf-fil
222 sidor

Utg.år 2017
ISBN: 978 91 87930 10 2

Denna bok är även tillgänglig på engelska och portugisiska.

Citat ur boken: “Om ett fel visas för en person som inte vill rätta sig, kommer hon att reagera med stor ilska inför den medvetenheten och göra allt för att omintetgöra den. Det finns en stor skillnad mellan den som vill och kämpar för att undvika dåliga vanor och den som inte bryr sig om att rensa upp i dem.”

Norberto R. Keppe

Psykoanalytiker, filosof, socialvetare och oberoende fysikforskare.

Norberto R. Keppe utbildade sig till psykoanalytiker i Wien, där han praktiserade under professor Viktor E. Frankl, skaparen av logoterapi. Han är grundare och president för ISAT – International Society of Analytical Trilogy (integral psykoanalys) där han har utvecklat sin egen teori och vetenskapliga metod för behandling av psykiska, sociala och kroppsliga sjukdomar. Han har i sitt arbete integrerat vetenskap, filosofi och andlighet och därmed skapat ett nytt område kallat psykosociopatologi. Han är internationell föreläsare och författare till 34 böcker, översatta till 8 språk utöver originalspråket portugisiska. Under 13 år ledde han sitt vetenskapliga institut i USA och sedan i Europa, där han utvecklade en viktig del av sitt arbete inom sociopatologi, metafysik och den nya fysiken. Med utgångspunkt från hans bok ”Den nya fysiken” har en helt ny form av motor utvecklats, Keppemotor. (www.keppemotor.com)

Keppe är ”Utan tvekan en av de mest äkta samtida nytänkare” enligt Frankrikes nationella center för vetenskaplig forskning (Centre Nacional de la Recherche Scientifique, CNRS)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trilogisk metafysik (PDF)”

Related Products