Cláudia B. S. Pacheco

Psykoanalytiker och författare

Pacheco är vice-ordförande i det internationella sällskapet för analytisk trilogi. Hon har organiserat många internationella kongresser och konferenser i analytisk trilogi över hela världen. År 1992 startade Pacheco den partipolitiskt och religiöst obundna ideella organisationen Stoppa förstörelsen av världen. Tillsammans med Keppe grundade hon det trilogiska universitetet FATRI, vars syfte är att desinvertera människan och samhället. Hon har tillsammans med Keppe drivit det internationella sällskapet för analytisk trilogi i både New York, Paris, London, Lucca, Moskva, Stockholm, Helsingfors, Lissabon och São Paulo. Hon skapade tidskrifterna Trilogi, Savoir Cést Pouvoir, STOP och Integral psykoanalys.

Som ett resultat av 42 års forskning och 37 års erfarenhet av att ta emot klienter, har hon skrivit ett antal böcker, bl.a. bäst-säljaren Hälsa genom medvetenhet – teomani och stress. Några av hennes verk har publicerats på nio språk.

Idag tar Pacheco emot klienter i São Paulo, handleder psykoanalytiker och skriver böcker om psykosomatik och psykosociopatologi. Paceco och Keppe producerar vetenskapliga program för radio och tv som sänds i hela Brasilien samt i 49 andra länder. (https://vimeo.com/channels/619286) Pachecos och Richard Jones podcast ”Thinking with someone else´s head” är mycket populär. (www.somebodyelseshead.blogspot.com).

This post is also available in: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Ryska, Spanska, Finska