den-inre-manniskan-kepp

Den inre människan (PDF)

$9.00

Norberto R. Keppe

pdf-fil

Clear
SKU: Category:

Product Description

Den inre människan
Norberto R. Keppe

Endast som pdf-fil
138 sidor

Utg.år 2010

ISBN: 978-91-633-7546-0
Denna bok är tillgänglig på spanska och portugisiska.

Intill våra dagar har olika psykoterapeutiska inriktningar sett människan som ett offer för antingen samhället, familjen eller arbetet, och ibland till och med för okända krafter. Genom sitt arbete kallat analytisk trilogi försöker nu psykoanalytikern Norberto Keppe visa att människan mycket mer är ett offer för sig själv, på grund av de dåliga tankar och känslor hon bär på i sitt inre. Det viktiga för människan är därför att bli medveten om sin avund, ilska och teomani (högmod), vilket också är det enda sättet att få slut på sjukdomarna, problemen och krigen i världen.

Norberto R. Keppe

Psykoanalytiker, filosof, socialvetare och oberoende fysikforskare.

Norberto R. Keppe utbildade sig till psykoanalytiker i Wien, där han praktiserade under professor Viktor E. Frankl, skaparen av logoterapi. Han är grundare och president för ISAT – International Society of Analytical Trilogy (integral psykoanalys) där han har utvecklat sin egen teori och vetenskapliga metod för behandling av psykiska, sociala och kroppsliga sjukdomar. Han har i sitt arbete integrerat vetenskap, filosofi och andlighet och därmed skapat ett nytt område kallat psykosociopatologi. Han är internationell föreläsare och författare till 34 böcker, översatta till 8 språk utöver originalspråket portugisiska. Under 13 år ledde han sitt vetenskapliga institut i USA och sedan i Europa, där han utvecklade en viktig del av sitt arbete inom sociopatologi, metafysik och den nya fysiken. Med utgångspunkt från hans bok ”Den nya fysiken” har en helt ny form av motor utvecklats, Keppemotor. (www.keppemotor.com)

Keppe är ”Utan tvekan en av de mest äkta samtida nytänkare” enligt Frankrikes nationella center för vetenskaplig forskning (Centre Nacional de la Recherche Scientifique, CNRS)

This post is also available in: Spanska

Additional information

Språk

Portugisiska, Svenska, Spanska

Formatera

pdf-fil

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Den inre människan (PDF)”

Related Products