DEN-UNIVERSELLA-MANNISKAN-NORBERTO-KEPPe

Den universella människan (PDF)

$9.00$13.00

Norberto R. Keppe

pdf-fil

Clear
SKU: Category:

Product Description

Den universella människan
Norberto R. Keppe

152 sidor
Endast som pdf-fil

Utg.år 2009
ISBN: 978-91-633-0688-4
Denna bok är även tillgänglig på engelska, tyska och portugisiska.

I boken analyserar Keppe det mänskliga intellektet samt hur vi begränsar det genom felaktiga tankar och emotioner. Han visar att människan måste medvetandegöra sin grundläggande patologi för att på så sätt uppnå en bättre förståelse om sig själv och världen. Boken ifrågasätter dagens omedgörligt aristoteliska tänkande, och analyserar hur Platon och andra stora filosofer egentligen står närmare sanningen vad gäller kunskapens ursprung. Boken är en banbrytande och djupgående studie kring ett ämne som enligt författaren kan leda till ett stort steg framåt i människans mognad och civilisationens utveckling.

Norberto R. Keppe

Psykoanalytiker, filosof, socialvetare och oberoende fysikforskare.

Norberto R. Keppe utbildade sig till psykoanalytiker i Wien, där han praktiserade under professor Viktor E. Frankl, skaparen av logoterapi. Han är grundare och president för ISAT – International Society of Analytical Trilogy (integral psykoanalys) där han har utvecklat sin egen teori och vetenskapliga metod för behandling av psykiska, sociala och kroppsliga sjukdomar. Han har i sitt arbete integrerat vetenskap, filosofi och andlighet och därmed skapat ett nytt område kallat psykosociopatologi. Han är internationell föreläsare och författare till 34 böcker, översatta till 8 språk utöver originalspråket portugisiska. Under 13 år ledde han sitt vetenskapliga institut i USA och sedan i Europa, där han utvecklade en viktig del av sitt arbete inom sociopatologi, metafysik och den nya fysiken. Med utgångspunkt från hans bok ”Den nya fysiken” har en helt ny form av motor utvecklats, Keppemotor. (www.keppemotor.com)

Keppe är ”Utan tvekan en av de mest äkta samtida nytänkare” enligt Frankrikes nationella center för vetenskaplig forskning (Centre Nacional de la Recherche Scientifique, CNRS)

Additional information

Språk

Portugisiska, Svenska, Tyska, Engelska

Formatera

pdf-fil

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Den universella människan (PDF)”

Related Products