Psykoterapi och Exorcism (PDF)

$9.00

Norberto R. Keppe

pdf-fil

Product Description

Psykoterapi och Exorcism
Norberto R. Keppe

Endast som pdf-fil
106 sidor

Utg.år 2021
ISBN: 978-65-5789-025-7

Denna bok är även tillgänglig på engelska, spanska, italienska och portugisiska.

Har ni någonsin funderat över om vi blir sjuka på grund av våra synder? Enligt psykoanalytikern Norberto Keppes 50-åriga kliniska erfarenhet kan psykoterapi liknas vid en exorcism eftersom psykos och besatthet är väldigt likartade fenomen. I sina senaste banbrytande studier liknar Keppe Lucifer med en schizofren ängel och visar på att människan inte är ett offer för, utan att hon snarare väljer sina demoner.

Norberto R. Keppe

Psykoanalytiker, filosof, socialvetare och oberoende fysikforskare.

Norberto R. Keppe utbildade sig till psykoanalytiker i Wien, där han praktiserade under professor Viktor E. Frankl, skaparen av logoterapi. Han är grundare och president för ISAT – International Society of Analytical Trilogy (integral psykoanalys) där han har utvecklat sin egen teori och vetenskapliga metod för behandling av psykiska, sociala och kroppsliga sjukdomar. Han har i sitt arbete integrerat vetenskap, filosofi och andlighet och därmed skapat ett nytt område kallat psykosociopatologi. Han är internationell föreläsare och författare till 34 böcker, översatta till 8 språk utöver originalspråket portugisiska. Under 13 år ledde han sitt vetenskapliga institut i USA och sedan i Europa, där han utvecklade en viktig del av sitt arbete inom sociopatologi, metafysik och den nya fysiken. Med utgångspunkt från hans bok ”Den nya fysiken” har en helt ny form av motor utvecklats, Keppemotor. (www.keppemotor.com)

Keppe är ”Utan tvekan en av de mest äkta samtida nytänkare” enligt Frankrikes nationella center för vetenskaplig forskning (Centre Nacional de la Recherche Scientifique, CNRS)

This post is also available in: Engelska, Portugisiska, Brasilien

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Psykoterapi och Exorcism (PDF)”

Related Products